Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

VOORWAARDEN

Welke kinderen komen in aanmerking?

De Stichting Leerkansen Zeist zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die op school niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

De ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van onze stichting indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsniveau ligt.Welke kosten komen in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leerkansen Zeist?


De volgende kosten komen wel 1 in aanmerking voor een bijdrage omdat ze noodzakelijk zijn om deel  kunnen te  nemen aan het onderwijs:

Kosten in de sfeer van gereedschappen en aanvullend materiaal: agenda, schriften, huur voor het gebruik van een kluisje.

Kosten in de sfeer van eenmalige aanschaffingen: atlas, woordenboeken en grafische rekenmachines).

Kosten in de sfeer ICT: bijdragen t.b.v. Printkosten, computers.

Kosten in de sfeer van overige kosten: die samenhangen met het volgen van tweetalig onderwijs en bij voorbeeld vmbo-sportstroomonderwijs.

Tot 1 januari 2017 bijdragen in de kosten van deelname van 16-17-jarigen in het mbo-onderwijs. N.B. na die datum is een beroep op een landelijk fonds mogelijk; en

Kosten in de sfeer van extra schoolkosten in het basis onderwijs: excursies, uitstapjes, schoolkampen.


Opmerking: De door de scholen in rekening gebrachte vrijwillige (ouder)bijdragen, die niet tot bovenstaande kosten behoren komen niet voor een bijdrage van de stichting in aanmerking komen.

Zie hierna voor andere kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen.


Opmerking: Ten aanzien van de kosten van een laptop: Aanvragen voor een laptop kunnen ingediend worden op voorwaarde dat de school in een laptop voorziet die door school beschikbaar wordt gesteld of waar de school in een laptopregeling voorziet. Omdat wij geld direct overmaken aan de school (en in principe niet aan de ouders of het gezin uitkeren) wordt een bijdrage voor een laptop alleen uitgekeerd mits de school in een laptopregeling voorziet. 1 Tenzij een beroep gedaan kan worden op een andere voorziening, bv. De Geld Terugregeling van de gemeente Zeist 2015-2016


Welke kosten worden niet door ons vergoed?


Aanvragen

AANMELDEN

Aanmelding dient te geschieden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden en bewaren op uw computer. Na het invullen kunt u het opsturen naar : administratie@leerkansenzeist.nl.

Op dit moment is er een tijdelijke aanvraagstop. Er zijn in 2019 zoveel aanvragen binnengekomen dat het budget van de Stichting Leerkansen Zeist onvoldoende is om nog langer aanvragen te vergoeden. De aanvragen die na 15 augustus bij de Stichting zijn binnenkomen, kunnen om deze reden niet meer in behandeling worden genomen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken voor de rest van 2019 schoolkosten te vergoeden, sturen wij u een bericht dat de Stichting uw aanvraag in behandeling kan nemen. Helaas kunnen wij in de huidige situatie u geen enkele concrete toezegging doen.

Voor hulp bij het zoeken van een oplossing verwijzen wij u naar de leiding van de school van uw kind.

Aanvraagformulier