Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

VOORWAARDEN

Welke kinderen komen in aanmerking?

De Stichting Leerkansen Zeist zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.

De ouders van deze kinderen kunnen een beroep doen op financiële steun van de Stichting Leerkansen Zeist indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsniveau ligt.Welke kosten komen in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leerkansen Zeist?


De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage omdat ze noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan het onderwijs:

Kosten die scholen in rekening brengen bij de ouders voor kerstviering/excursies/einde jaarafsluiting, schoolkampen, enz.

Overige kosten die samenhangen met het volgen van tweetalig onderwijs en bij voorbeeld vmbo-sportstroomonderwijs,

Kosten voor computers, laptops en tablets.


Samengevat: voor rekeningen die vanuit de school aan de ouders worden gestuurd, kan bij de Stichting Leerkansen Zeist een aanvraag worden ingediend, mits aan de inkomensvoorwaarden wordt voldaan.


Voor 16- en 17 jarige leerlingen van het MBO geldt een speciale regeling. Deze regeling staat op de site van de school van deelname. Bijvoorbeeld
- voor het ROCMN klik hier.
- voor het MBO Amersfoort klik hier.Aanvragen

Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen moet door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden door op de knop “Aanvraagformulier” te drukken. U kunt het formulier bewaren op uw computer. Na het invullen kunt u het opsturen naar: administratie@leerkansenzeist.nl.

Aanvraagformulier